Vroegmoderne tijd

1500-1789

 

Jacob  Cuyp of Dirck van Santpoort  - Portret van Abel Tasman of een andere Nederlandse zeevaarder met vrouw en dochter, ±1637. Ontdekkingsreizigers staan aan de basis van het idee van een nieuwe wereld in een nieuwe tijd. Bron: Wikimedia Commons / National Gallery of Australia 

 

Internationaal zijn historici het niet bepaald eens over zowel de start- als einddatum van de historische periode die de vroegmoderne of nieuwe tijd wordt genoemd. In Nederland is de meest voorkomende afbakening echter die van 1500, het einde van de middeleeuwen, en 1789, het jaar van de Franse revolutie. Een jaartal dat ook grofweg samenvalt met het begin van de industriële revolutie en dus zeker verdedigbaar is als omwenteling in meerdere opzichten. 

Daarmee zijn er in deze categorie artikelen te vinden met informatie over de volgende tijdvakken van de alternatieve indeling:

  • Tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600
  • Tijd van regenten en vorsten 1600-1700
  • Tijd van pruiken en revoluties 1700-1800

De hieronder vermelde artikelen beslaan de vroegmoderne tijd geheel of voor een groot gedeelte.

 

 

1 maart 2024

Van ambachtelijk bijproduct naar speelgoedindustrie

Nog voor de industriële revolutie toesloeg, was er in het Europa van de 18de eeuw al veel nijverheid rondom speelgoed. Dat in het kielzog van pedagogische en technische vernieuwingen en groeiende welvaart.


29 januari 2024

Geschiedenis van lichamelijke opvoeding

De oude Grieken geloofden al in lichamelijke opvoeding, maar velen na hen niet. Dat begon in de loop van de 17de een 18de eeuw weer te veranderen onder invloed van algemene opvoedkundige hervormingen. 


8 november 2023

Wetenschapsters, priesteressen en ambachtsvrouwen

Over hoe vrouwen werkzaam zijn geweest binnen de astronomie en astrologie, met veel aandacht voor diegenen die naam maakten. Van de prehistorie tot aan de vooravond van de verlichting.