Moderne tijd

van 1789 tot nu

 

Colin Campbell Cooper - Openbare bibliotheek New York, 1910-15, cropped. Bron: Wikimedia Commons

 

De moderne tijd kent vele benaming, waaronder nieuwste, contemporaine en hedendaagse tijd. Daarmee stopt deze periode in principe bij vandaag. Sommige historici maken echter een onderscheid tussen de moderne tijd die grofweg samenvalt met de industriële revolutie enerzijds en de hedendaagse geschiedenis anderzijds. Deze begint dan veel recenter, bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Dat zullen wij op Villa Voorheen niet doen.

Voor het tijdstip waarop de moderne tijd precies begint, komt een breed scala van momenten in aanmerking. Officieel wordt in Nederland echter 1789, het jaar van de Franse revolutie, het meest aangehouden. 

Dat wil zeggen dat er hier artikelen zijn te vinden met informatie over de volgende tijdvakken van de alternatieve tijdsindeling:

  • Tijd van pruiken en revoluties 1700-1800 (voor een klein gedeelte)
  • Tijd van burgers en stoommachines 1800-1900
  • Tijd van wereldoorlogen 1900-1950
  • Tijd van televisie en computers 1950-heden

De hieronder vermelde artikelen beslaan de moderne tijd geheel of voor een groot gedeelte.

 

28 mei 2024

Gemankeerde Spelen tijdens een wereldtentoonstelling

In 1900 organiseerde Parijs de eerste niet-Griekse Olympische Spelen. Ze werden echter onderdeel van de wereldtentoonstelling die ook in Parijs werd georganiseerd en dat pakte slecht en soms wat curieus uit.


26 maart 2024

Start van de moderne olympische beweging

Na lang praten kwam er in 1894 opeens schot in de organisatie van de eerste moderne én eerste internationale Olympische Spelen uit de geschiedenis. In 1896 gingen ze al van start in Athene, maar niet zoals we ze nu kennen.  


28 november 2023

Tweehonderd jaar bus: hoe het begon

Paardenbussen en een enkele stoomomnibus vormden tussen 1824 en 1840 de eerste echte omnibussen met een lijndienst en al snel ook een dienstregeling. Zij voorzagen in een grote behoefte aan nieuw personenvervoer in Europa en de VS.


24 oktober 2023

Voorloper van de elektrische telegraaf

Over de uitvinding, het gebruik en de verspreiding van de optische telegraaf ofwel semafoor. Dit mechanische systeem voor het overseinen van berichten was tussen 1795 en 1860 in gebruik en telt als eerste vorm van communicatie over lange afstand.