Geschiedenis van

Sport en spel

 

Ferdinand de Braekeleer (de oudere) - Schaatsen in Holland, 1855 (cropped). Bron: Wikimedia Commons / Art Gallery of Nova Scotia

 

Serieuze sportgeschiedenis is een nog jong vakgebied, dat pas eind 20ste eeuw tot ontwikkeling begon te komen. Tegenwoordig is er al veel meer bekend over de geschiedenis van sport en spel, maar is er ook nog veel onontgonnen gebied. Dat maakt het echter juist extra interessant om mee aan slag te gaan en over te lezen, want er is nog veel te ontdekken.

Lees in de hieronder vermelde artikelen meer over de geschiedenis van lichamelijke oefening, lichamelijke opvoeding, sporten, spellen, sporters, wedstrijden, materialen en sportkleding.

 

 

Gemankeerde Spelen tijdens een wereldtentoonstelling

De grote droom van Pierre Frédy Baron de Coubertin kwam uit. Op 20 mei 1900 ging de Tweede Internationale Olympiade van start in zijn eigen Parijs. Daarmee waren dit de eerste Olympische Spelen die buiten Griekenland werden georganiseerd. Het plan van De Coubertin was altijd geweest deze Spelen te laten plaatsvinden onder de vlag van de wereldtentoonstelling die in 1900 in Parijs stond gepland en ook dat had zijn beslag gekregen. Het bleek echter niet bepaald een succesformule. Als enkele van de vele programmapunten op de immense tentoonstelling vielen de sportevenementen niet erg op.


Start van de moderne olympische beweging

Nieuw leven blazen in de Olympische Spelen zoals die in de oudheid plaatsvonden. Dat was in de tweede helft van de 19de eeuw een droom die bij steeds meer vroege sportorganisatoren wortel schoot. Toch waren er maar weinig van hen zo door gegrepen als de Franse edelman Baron Pierre de Coubertin, die uiteindelijk de belangrijkste initiatieven nam om het evenement weer van de grond te krijgen. In Griekenland, de bakermat van de klassieke Spelen, bestond echter ook veel belangstelling. Zoveel dat de Grieken de organisatie naar zich toetrokken en de eerste moderne Spelen in 1896 in Athene van start gingen. Daarmee waren het echter nog niet...


Geschiedenis van lichamelijke opvoeding

Een gezonde geest zit in een gezond lichaam en dat geldt ook voor de geest van kinderen. Die conclusie trokken de Grieken al in de oudheid en binnen dat kader maakten zij gymnastiek tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding van jongens. In latere jaren gingen Romeinen en christelijke geestelijken het anders zien en raakte het idee van fysieke inspanning zonder noodzaak in de verdomhoek. In de vroegmoderne tijd begon het tij weer voorzichtig te keren. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw meenden steeds meer filosofen, medici en pedagogen dat gymnastiek terug moest op de opvoedkundige agenda.