Disclaimer en cookies

 

Disclaimer geschreven teksten

Geschiedenis schrijven is mensenwerk. Dat geldt niet alleen voor de teksten op deze website, maar ook voor de bronnen die daarbij zijn gebruikt. Het voorkomen van fouten is daardoor onvermijdelijk, ondanks de zorgvuldigheid die bij het maken van dit blog wordt betracht. Daarom kan Villa Voorheen niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de inhoud van de teksten. Ook is het niet mogelijk om voor alle op de site voorkomende gegevens systematisch na te gaan of die nog steeds accuraat of geheel of gedeeltelijk achterhaald.  Daarom aanvaardt Villa Voorheen geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

 

Bereikbaarheid website

De bereikbaarheid van het blog op internet komt in principe voor rekening van onze websiteprovider JouwWeb. Daar hebben wij geen enkele invloed op en problemen daarmee kunnen wij ook niet oplossen. Het is mogelijk dat wij de website korte tijd offline halen. In dat geval zal er echter informatie over de duur daarvan op het scherm verschijnen. 

 

Disclaimer foto- en beeldmateriaal

Villa Voorheen maakt grotendeels gebruik van beeldmateriaal waarvan de rechten geheel zijn vrijgegeven voor publiek gebruik. Is dit niet het geval staat dat bij de betreffende afbeelding vermeld. Soms komt het voor dat een aanvankelijk vrijgegeven afbeelding weer uit het publieke domein wordt gehaald. Villa Voorheen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de controle daarvan. Als een afbeelding op de datum dat wij deze in een publicatie hebben verwerkt rechtsvrij was, gaan wij er vanuit dat wij deze afbeelding mogen blijven gebruiken.

 

Links naar andere websites

Op de site staan verschillende links naar andere websites. Villa Voorheen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop zij omgaan met uw (persoons)gegevens. Bezoekt u een van deze sites, lees dan het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de betreffende website.

 

Cookies

De enige cookies die worden gegenereerd door Villa Voorheen/JouwWeb zijn bedoeld voor het bijhouden van een aantal primaire statistieken. Dankzij deze statistieken kunnen wij beter bepalen naar welke onderwerpen er de meeste vraag is bij onze lezers.