Copyright bepalingen

Auteursrecht op de teksten

Het copyright op de teksten op deze website ligt volledig bij de redactie van Villa Voorheen. De teksten mogen niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op enigerlei wijze gedistribueerd zonder toestemming van de redactie van Villa Voorheen. Daarop gelden de volgende uitzonderingen:

  • Afzonderlijke stukjes tekst van maximaal 50 woorden mogen als citaat worden geplaatst, mits voorzien van een bronvermelding.
  • De vetgedrukte inleiding bij artikelen mag in zijn geheel worden overgenomen, ook indien deze langer is dan 50 woorden, mits voorzien van een bronvermelding. 

Het parafraseren van teksten telt als kopiëren en is niet toegestaan.

 

Villa Voorheen als bron gebruiken

Het is altijd toegestaan om artikelen op Villa Voorheen als bron te gebruiken voor zelfstandig geschreven teksten, mits deze zijn voorzien van een bronvermelding. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. 

 

Auteursrecht op afbeeldingen

Op Villa Voorheen worden bijna alleen afbeeldingen gebruikt die volledig vrij zijn van auteursrechten. Deze afbeeldingen mogen dus zonder nadere toestemming worden overgenomen en elders gebruikt. Een bronvermelding is dan niet vereist, maar zou hogelijk worden gewaardeerd. Dat betreft zowel het noemen van de maker van de afbeelding, indien die bekend is, als het noemen van Villa Voorheen als bron voor de afbeelding.

Mocht een gebruikte afbeelding niet of slechts gedeeltelijk rechtsvrij zijn, staat dat duidelijk bij de afbeelding in kwestie vermeld. Dergelijke afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden hergebruikt of alleen volgens de ter plekke vermelde voorwaarden.